Spectargroup.in

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych Wikipedia, wolna encyklopedia

inflacja ppi co to jest

Wskaźnik pikseli na cal (PPI) to jednostka mierząca rozdzielczość obrazów cyfrowych. Oznacza liczbę pikseli przypadających na cal długości. PPI jest często mylnie używane zamiast terminu DPI (dots per inch), który odnosi się do druku.

Odkryj, dlaczego wskaźnik PPI ma znaczenie w dzisiejszych czasach

O ile Orlen pozyskuje coraz więcej węglowodorów, o tyle MOL i Serinus odnotowały ostatnio spadki. Zasadniczą przyczyną jest fakt, że konsumenci najczęściej nabywają dobra nie od producenta, lecz od sprzedawcy, czyli pośrednika. Przyczyną różnic między PPI i CPI (zarówno w poziomie cen i dynamice zmian) są zatem zmiany marż pośredników. PPI uwzględnia wyłącznie te rabaty, które oferowane są przez samych producentów. Diler samochodów (czyli pośrednik) zaoferuje klientom rabat na własny koszt (a nie na koszt producenta), fakt ten nie znajdzie odzwierciedlenia w PPI (a jedynie w CPI).

Co to jest wskaźnik pikseli na cal (PPI)?

inflacja ppi co to jest

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI) dostarcza kluczowych informacji na temat kosztów produkcji i inflacji, a jego analiza jest niezbędna dla decydentów, inwestorów i przedsiębiorców. Właściwe zrozumienie PPI pozwala na prognozowanie przyszłych trendów w gospodarce i podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Mamy nadzieję, że dzięki temu kompendium wiedzy na temat PPI każdy zainteresowany analizą gospodarczą będzie mógł lepiej zrozumieć i wykorzystać ten wskaźnik w praktyce. W analizowanym okresie wskaźnik PPI osiągnął swój szczyt w czerwcu i sierpniu 2022 r.

Jakie są trendy w zmianach wskaźnika PPI w ostatnim czasie?

Choć PPI skupia się głównie na cenach produkcji, ma również wpływ na konsumentów. Jeśli ceny produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa rosną, może to skutkować wyższymi cenami dla klientów, co wpłynie na ich wydatki. Obliczanie PPI polega na porównywaniu cen produktów w danym okresie do cen bazowych. Bazowe ceny są ustalane w określonym punkcie czasowym i służą jako punkt odniesienia. Wzrost cen w stosunku do tych bazowych cen daje nam wynik wskaźnika PPI.

Ropa mocno tanieje. Wszystko przez doniesienia z Rosji i USA

Jeszcze w lutym ceny producentów rosły w umiarkowanymtempie 1,5% rocznie. W marcu przyspieszyły do 4,4%, w kwietniu do 7,6%, a już odmaja galopowały w tempie ok. 10% rocznie. Doświadczany w tym roku inflacyjny powiew jest czymś, czegojeszcze nie widziano w historii strefy euro. Ceny producentów rosną w zawrotnymtempie 20% rocznie i z miesiąca na miesiąc szokują ekonomistów. Parametry PPI są podawane dla monitorów, telewizorów, tabletów i smartfonów. Wartości te mogą mieć istotne znaczenie przy wyborze urządzenia, zwłaszcza jeśli interesuje nas jakość obrazu.

Największy wzrost dotyczył wytwarzania i zaopatrywania w energię. Efekty wyższych cen w fabrykach są już regularnieprzerzucane na konsumentów. Ilustrujący ceny płacone przez gospodarstwa domowe wskaźnikCPI w listopadzie wzrósł aż o 7,7% i był to najwyższy wynik w XXI wieku. Natym jednak nie koniec – ekonomiści prognozują, że w grudniu i styczniu inflacjacenowa przekroczy 8%. Wysoka inflacja wPolsce ma się utrzymać przynajmniej do końca 2023 roku.

W efekcie osłabił się dolar i w dół poszła rentowność obligacji skarbowych. Skorzystał na tym rynek akcji, choć nie tak mocno, jak można się było tego spodziewać. Czasem zdarzają się przejściowe rozbieżności między kierunkiem zmian PPI a CPI. Tempo wzrostu cen produkcji zwiększyło się, podczas gdy dynamika CPI zmalała. Takie rozbieżności mogą zatem przestrzegać przed zbytnim przywiązywaniem uwagi do samego CPI.

Warto jednak wiedzieć, że zmiana wartości PPI może być zwiastunem zmiany wartości CPI. Jeśli wskaźnik PPI rośnie, możemy z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się wzrostu cen detalicznych i odwrotnie https://www.tradercalculator.site/ – gdy PPI maleje, możemy zakładać, że zmaleją również ceny detaliczne. Wynika z tego, że wskaźniki PPI oraz CPI mogą na siebie wpływać, jednak warto pamiętać, że nie ma między nimi ścisłej zależności.

Tak wysoka inflacja PPI zaskoczyła większośćekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu cen o 3,2% w ujęciu miesięcznymoraz 19,1% w skali roku. Licząc dla wszystkich państw UniiEuropejskiej, https://www.forexpamm.info/ wskaźnik ten osiągnął dynamikę 5,0% mdm i 21,7% rdr. Początki wyliczania wskaźnika od strony podażowej sięgają 1902 roku, kiedy powstał WPI (Wholesale Price Index).

inflacja ppi co to jest

W 1978 roku nazwa wskaźnika została zmieniona na Producer Price Index (PPI). Tak jak PPI, WPI był obliczany co miesiąc w celu śledzenia zmian w cenach producenckich i hurtowych. Zmiana nazwy na PPI wynikała po części z tego, że największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika miały i tak ceny producenckie, z tego powodu nazwa WPI była myląca. W tym samym roku zmieniono także metodologię wyliczania wskaźnika. Aby uniknąć podwójnego liczenia, wskaźnik podzielono na dobra finalne, pośrednie i podstawowe (SOP system). Kolejna ważna zmiana nastąpiła w 2014 roku, kiedy to wprowadzono FD-ID system, który rozszerzył PPI o wyliczanie cen usług, budownictwa, zakupów rządowych i eksportu.

  1. Według opublikowanych danych nakłady tej grupy firm na środki trwałe wzrosły w 2Q br.
  2. To dobry moment, aby powiedzieć sobie jeszcze, jakie są przyczyny inflacji.
  3. Warto zaznaczyć, że inflacja producencka w Europie też jest wysoka i rośnie nieprzerwanie od lipca 2021 r.
  4. Tak jak PPI, WPI był obliczany co miesiąc w celu śledzenia zmian w cenach producenckich i hurtowych.

Podobnie jak inflacja producencka wskaźniki cen konsumpcyjnych są obliczane i publikowane przez GUS. Inflacja konsumencka to najpopularniejsza na świecie miara inflacji i deflacji. Traderzy i inwestorzy, mówiąc o niej, często operują skrótem CPI. To z języka angielskiego Consumer Price Index, czyli po polsku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W kontekście inflacji najczęściej mówi się o inflacji konsumenckiej, a pojęcie to nie jest tożsame z pojęciem inflacji producenckiej, o której co prawda rzadziej, ale również się słyszy.

Jednocześnie ciężko za pomocą PPI (core) porównać zmiany cen w długim okresie. Oczywiście BLS śledzi zmiany cen większości “pominiętych składowych”, co pozwala analitykom na nowo wyliczyć PPI ze zmianą cen żywności i energii. Przypomnijmy, że w czerwcu inflacja konsumencka wyniosła 15,5 proc. W skali roku, a ekonomiści są zgodni, że to nie koniec wzrostu cen w Polsce. Dane dotyczące wskaźnika PPI można znaleźć na stronach GUS.

inflacja ppi co to jest

O 14,2% r/r (w ujęciu nominalnym), choć tak wysoka wartość wynika z silnie korzystnego efektu niskiej bazy odniesienia z 2Q 2020 r. Popyt inwestycyjny dotyczył m.in maszyn i urządzeń, co jest dobrą informacją, gdyż wydatki na te dobra podnoszą potencjał https://www.forexgenerator.net/ produkcyjny. Stan oraz oczekiwania dotyczące krajowej gospodarki nie są zatem adekwatne do obecnego rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych w Polsce. W jaki sposób opracowywany jest ten bardzo istotny dla inwestorów wskaźnik PPI?

Zdolny inwestor to między innymi taka osoba, która cały czas się dokształca i obserwuje rynek, biorąc pod uwagę różnego rodzaju wskaźniki, zarówno mikro, jak i makroekonomiczne. Wskaźniki te kluczowe są do inwestowania zarówno w spółki notowane na giełdach, surowce, a także do międzynarodowego handlu walutami (Forex). Inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Prognozy, które zakłada opierają się na prawdopodobieństwach wystąpienia określonych scenariuszy.

Scroll to Top