Spectargroup.in

Wszystko, co musisz wiedzieć o ppi producent price index

inflacja ppi co to jest

W czerwcu ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę — o 46,8 proc. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 26,4 proc., w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 49,4 proc. W sekcji przetwórstwo przemysłowe https://www.forexeconomic.net/ ceny podwyższono o 23,1 proc., w tym najbardziej produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 103,9 proc.). “Od czterech miesięcy obserwuje się wysoką i nadal rosnącą dynamikę cen produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku” — czytamy w najnowszym raporcie GUS. Inflacja PPI, czyli wzrost cen, jakie otrzymują za swoje wyroby producenci, rośnie najszybciej od lat.

Wszystkie ręce w Rosji do przemysłu. Załamanie w sektorze usługowym

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że z miesiąca na miesiącprzyspiesza także wzrost cen w pozostałych kategoriach. Dobra pośrednie wpaździerniku drożały w tempie 16,8% rdr wobec 15,2% miesiąc wcześniej. Dobrakapitałowe o 3,9% rdr (wobec 3,6% miesiąc wcześniej), trwałe dobra konsumpcyjneo 4,2% (wobec 3,6%), a nietrwałe o 3,4% (wobec 3,0%). Ogółem po wyłączeniu cenenergii inflacja PPI w strefie euro wyniosła 8,9%  wobec  8,1% miesiąc wcześniej. Widać już jasno, żepresja inflacyjna rozlewa się szeroko poza sektor energetyczny. To kolejny odnotowany w tymroku rekord i najszybszy wzrost cen producentów odnotowany w strefie euro po2000 roku.

inflacja ppi co to jest

Ceny producentów spadają. Dobre informacje w kontekście walki z inflacją

inflacja ppi co to jest

W naszym kraju przyjmuje on postać wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu i obliczany jest, a następnie publikowany przez GUS. W słowniku makro skupimy się na wersji PPI obliczanej przez Eurostat dla poszczególnych państwo członkowskich UE, strefy euro, jak i całej Zjednoczonej Europy. Inflacja PPI koncentruje się na cenach produktów na etapie producenta, podczas gdy inflacja konsumencka dotyczy cen produktów konsumenckich.

Producer Price Index PPI – słownik makro

Ważne jest zrozumienie różnicy między tymi dwoma pojęciami, ponieważ PPI odnosi się do rozdzielczości wyświetlacza, a DPI do rozdzielczości wydruku. Dlatego PPI jest istotne przy wyborze monitora lub innych urządzeń wyświetlających obrazy cyfrowe. Im wyższy wskaźnik PPI, tym obrazy będą bardziej szczegółowe i ostre. Spokój dominuje na rynku USD na godziny przed najważniejszymi wydarzeniami tego tygodnia. Wczoraj silne dane z rynku budowlanego USA nie zdołały zainicjować silniejszego…

Wskaźnik PPI, czyli wskaźnik cen producentów, ma istotny wpływ na politykę monetarną i stabilizację cen w gospodarce. Jest on obliczany na podstawie zmian cen towarów i usług sprzedawanych przez producentów. Wzrost PPI może wskazywać na rosnące koszty produkcji, co możne skutkować wzrostem cen dla konsumentów.

Nowe dane z USA. Rynek pracy pozostaje silny, a kolejna miara inflacji przebiła prognozy

Wymienia się także wzrost zagregowanego popytu konsumentów w gospodarce czy nagły, znaczący wzrost kosztów produkcyjnych. Mówiąc w dużym skrócie, świadczy to o tym, że ceny dóbr każdorazowo branych pod uwagę przy obliczaniu inflacji wzrosły. Dla przeciętnego Polaka oznacza to, że za określoną kwotę będzie w stanie coraz mniej kupić. W tabeli zaprezentowano natomiast roczne procentowe wartości zmian PPI dla całej UE, strefy euro oraz pojedynczych państw.

Inwestorzy spokojnie czekają na dane makroekonomiczne z Polski i USA, a także na wieczorną publikację protokołu z…

Ile aktualnie wynosi inflacja producencka w Polsce, a ile konsumencka? Która ma większy wpływ na rosnące koszty produktów, w tym produktów bankowych jak kredyty gotówkowe? Wskaźnik inflacji PPI w Polsce rośnie oznaczając znaczny wzrost cen produkcji https://www.forexpulse.info/ przemysłowej. To może prowadzić do zwiększenia kosztów finalnych produktów dla konsumentów, co wymaga uważnego monitorowania, aby uniknąć negatywnych skutków dla gospodarki. Comiesięczne obliczenie wskaźnika PPI to nie lada wyzwanie.

  1. Tymczasem CPI był bardziej stabilny – mieścił się w przedziale między 1,1% do 6,3%, a to oznacza, że od początku lat 90.
  2. Informacje tego typu zarówno z Polski, jak i z całego świata mają ogromny wpływ na to, jak układają się kursy poszczególnych walut, a także co dzieje się z cenami na giełdach.
  3. Jednocześnie ciężko za pomocą PPI (core) porównać zmiany cen w długim okresie.
  4. Dywergencja pomiędzy najsłabszym i najsilniejszym w ostatnim czasie jednak się poszerza.

O wejściu w drugą fazę cyklu koniunkturalnego słyszymy praktycznie od początku globalnych problemów z epidemią koronawirusa. Z pewnością ta recesja jest inna niż poprzednie pod każdym względem. Mamy do czynienia z anomaliami na rynku, które nie zgadzają się z teoretycznymi założeniami dotyczącymi cykli giełdowych. Ogólne zależności i korelacje między aktywami również zostały zaburzone. Poruszamy się w dość specyficznej rzeczywistości handlowej, która nie jest podobna do żadnej, znanej nam z przeszłości.

To oznacza, że nie powinno się używać ich do jednoznacznego przewidywania, co stanie się z jednym, gdy ten pierwszy maleje lub rośnie. Wzrost cen produktów na etapie https://www.forexrobotron.info/ producenta może ostatecznie przełożyć się na wyższe ceny dla konsumentów. To z kolei może prowadzić do spadku siły nabywczej i wpłynąć na decyzje konsumenckie.

inflacja ppi co to jest

Jeśli hipoteza ta jest prawdziwa to wpływ wygaśnięcia pomocy państwowej ma tylko niewielki negatywny wpływ na rynek pracy. W sierpniu inflacja PCE, preferowana przez Fed miara dynamiki cen konsumenta w USA wyniosła 4,2% r/r, tj. J.Powell, szef Fed powiedział, że cele polityki pieniężnej w USA w przypadku inflacji zostały już osiągnięte. Kluczowa dla rozpoczęcia taperingu pozostaje ocena rynku pracy, z tego względu istotnym odczytem będą piątkowe dane non-farm payrolls. Do umiejętnego inwestowania nie wystarcza niestety wiedza typowo podręcznikowa. Danym zawartym w podręcznikach, chociaż są nawet odpowiednio skatalogowane i zagregowane, brakuje przede wszystkim aktualności.

Centralne banki często biorą pod uwagę wskaźnik PPI przy podejmowaniu decyzji o stóp procentowych, mających na celu kontrolowanie inflacji. Wysoki wskaźnik PPI może skłaniać banki do podniesienia stóp procentowych w celu ograniczenia wzrostu cen i zapewnienia stabilizacji gospodarczej. Jest powszechnie stosowany jako jedna z miar poziomu inflacji, obok wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Popyt, który w normalnych warunkach znajdowałby się na szeroko rozumianym rynku został w efekcie obostrzeń odłożony w czasie. W miarę stopniowego odmrażania gospodarek na rynki napłynęli konsumenci. Szok popytowy, który kumulował się przez cały okres (mówiąc o Polsce) kwarantanny, został uwolniony. Wystarczy spojrzeć na dane dotyczące obrotu handlu detalicznym w maju i w czerwcu.

Dla porównania mniej więcej o tej samej porze w 2021 roku inflacja producencka wynosiła 6,5%. Przyczyną rosnącej PPI są przede wszystkim gwałtowne wzrosty cen surowców i energii. Wskaźnik ten obliczany jest na podstawie średniej ważonej cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. W Polsce za jego projekcję odpowiada Narodowy Bank Polski.

Śledzenie wskaźnika PPI ma więc ogromne znaczenie, dlatego, że jego wzrost lub spadek może nam dużo wcześniej zapowiedzieć, że podniesione lub obniżone zostaną stopy procentowe. Podniesienie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski oznacza, że rosła będzie również rentowność z inwestycji, co skusi do wejścia na polski rynek zagranicznych graczy. Działą to też w drugą stronę – obniżenie wskaźnika PPI może zaowocować osłabieniem waluty. Wyliczeniami oraz publikacją wskaźnika PPI zajmuje się Główny Urząd Statystyczny.

Scroll to Top